Czym różni się detektor metali z funkcją identyfikacji wielkości od detektorów metali bez tej funkcji?

Detektor metali z funkcją identyfikacji wielkości różni się od detektorów metali bez tej funkcji tym, że pozwala on określić, jak dużym obiektem jest metal, który został wykryty. Na przykład, detektor z identyfikacją wielkości może pokazać, czy wykryty przedmiot to moneta czy większy kawałek metalu, podczas gdy detektor bez tej funkcji tylko sygnalizuje obecność metalu bez szczegółów na jego temat. Jest to przydatne, gdy chcemy określić, co dokładnie znajduje się pod ziemią lub piaskiem przed jego odkopaniem.
Sitemap