Czym różni się detektor metali z funkcją identyfikacji rodzaju metalu od detektorów metali bez tej funkcji?

Detektor metali z funkcją identyfikacji rodzaju metalu różni się od detektorów metali bez tej funkcji poprzez możliwość określenia, jaki konkretny rodzaj metalu został znaleziony. Na przykład, detektor z funkcją identyfikacji może odróżnić, czy znaleziono złoto, srebro czy żelazo, podczas gdy detektor bez tej funkcji jedynie sygnalizuje obecność metalu ogólnie, bez precyzowania rodzaju. Dzięki temu detektor z funkcją identyfikacji jest bardziej zaawansowany i dokładniejszy w informowaniu o rodzaju znalezionego metalu.
Sitemap