Czym różni się detektor metali z funkcją identyfikacji intensywności od detektorów metali bez tej funkcji?

Detektor metali z funkcją identyfikacji intensywności różni się od detektorów metali bez tej funkcji tym, że pozwala on określić, jak silny jest sygnał metalu. Na przykład, gdy używasz detektora z funkcją identyfikacji intensywności, możesz odróżnić, czy wykryłeś mniejszy fragment metalu czy większy przedmiot. Natomiast detektory metali bez tej funkcji tylko informują o obecności metalu, nie mówiąc nic o jego wielkości czy intensywności sygnału. To sprawia, że detektor z funkcją identyfikacji intensywności jest bardziej precyzyjnym narzędziem do wykrywania metali.
Sitemap