Czym różni się detektor metali wzbudzanych impulsowo od detektorów metali indukcyjnych?

Detektor metali wzbudzanych impulsowo a detektory metali indukcyjne różnią się sposobem działania. Detektor metali wzbudzanych impulsowo używa impulsów elektromagnetycznych do wykrywania metali, podczas gdy detektory metali indukcyjne wykorzystują pole elektromagnetyczne do wykrywania metali. Na przykład, detektor metali wzbudzanych impulsowo może generować krótkie impulsy elektromagnetyczne i analizować reakcję metalu na te impulsy. Detektor metali indukcyjne mogą natomiast wykryć metal poprzez zmiany w polu elektromagnetycznym, gdy metal znajduje się w obszarze tego pola. W skrócie, detektory metali wzbudzanych impulsowo działają poprzez wysyłanie impulsów elektromagnetycznych, podczas gdy detektory metali indukcyjne wykorzystują pole elektromagnetyczne do wykrywania metali.
Sitemap