Czym różni się detektor metali wieloczujnikowy od detektorów metali jednoczujnikowych?

Detektor metali wieloczujnikowy różni się od detektorów metali jednoczujnikowych tym, że posiada wiele czujników, które reagują na różne metale, podczas gdy detektory metali jednoczujnikowe mają tylko jeden czujnik. Na przykład, detektor metali wieloczujnikowy może być zaprogramowany tak, aby rozpoznawać zarówno złoto, srebro, jak i miedź, podczas gdy detektor jednoczujnikowy może wykrywać tylko jeden rodzaj metalu, np. żelazo. Dzięki posiadaniu wielu czujników, detektory wieloczujnikowe mogą być bardziej precyzyjne i skuteczne w rozpoznawaniu różnych metali niż detektory jednoczujnikowe.
Sitemap