Czym różni się detektor metali PI od detektorów metali VLF?

Detektory metali PI a VLF różnią się sposobem, w jaki działają. Detektor metali PI używa impulsów elektromagnetycznych do znajdowania metali, podczas gdy detektory metali VLF korzystają z prądu zmiennego i jego częstotliwości. Na przykład, detektor metali PI może lepiej radzić sobie z glebą wysoko mineralizowaną, ponieważ impulsy mogą przenikać przez nią łatwiej. Z kolei detektory metali VLF są bardziej czułe na małe przedmioty, co może być przydatne przy szukaniu małych monet na powierzchni ziemi. Innymi słowy, detektory metali PI i VLF mają różne zalety i mogą być bardziej lub mniej skuteczne w zależności od warunków terenowych i celu poszukiwań.
Sitemap