Co to jest detektor metali z funkcją identyfikacji natężenia?

Detektor metali z funkcją identyfikacji natężenia to urządzenie, które służy do wykrywania metalowych przedmiotów oraz określania, jak blisko są one od urządzenia. Może ono pokazać, czy metalowy przedmiot jest blisko czy daleko, a także jak duże jest jego natężenie, czyli jak mocny sygnał metal wydziela. Na przykład, jeśli użyjesz takiego detektora na monecie, pokaże on, że ta moneta jest niedaleko i wydziela silny sygnał, w przeciwieństwie do dalekiego metalowego przedmiotu, który wyda słabszy sygnał. To przydatne urządzenie wykorzystywane może być m.in. podczas poszukiwań skarbów pod ziemią lub w zabezpieczaniu miejsc publicznych przed bronią.
Sitemap