Co to jest detektor metali z funkcją identyfikacji częstotliwości?

Detektor metali z funkcją identyfikacji częstotliwości to urządzenie, które służy do znajdowania metalowych przedmiotów, takich jak monety, pierścienie czy klucze. Ta specjalna funkcja identyfikuje częstotliwość sygnału, co pozwala detektorowi rozróżnić różne typy metali. Na przykład, jeśli detektor wykryje niską częstotliwość, to może wskazywać na żelazo, a jeśli wysoką - na srebro. Dzięki tej technologii można precyzyjniej określić rodzaj metalu, który został znaleziony przez urządzenie.
Sitemap