Jak działają detektory metali?

Detektory metali działają poprzez wysyłanie sygnałów elektromagnetycznych, które przechodzą przez metal. Jeśli detektor wykryje metal, wtedy wydaje dźwięk lub świeci się dioda. Na przykład, gdy przechodzisz przez bramkę detektora metali na lotnisku, jeśli masz na sobie metalowe przedmioty, detektor zadziała i poinformuje o tym. To dlatego podczas przepuszczania przez detektor metali powinno się zdjąć metalowe przedmioty, takie jak klucze czy monety.
Sitemap